Dom w liczbach


Na razie zaprojektowane są instalacje elektryczne, sterujące i audio na poddaszu i na parterze. Piwnica jest w trakcie projektowania. Stąd między innymi tak dużo "około". Poza tym w trakcie realizacji czasem zachodzą zmiany :). W realizacji jest aktualnie poddasze (większość kabli położona).

Element Sztuk planowanych Zainstalowanych obecnie Sztuk ostatecznie
Moduły AO 6 1 (prototyp) ?
Moduły C 24 0 ?
Moduły D 12 0 ?
Moduły O1 ok. 200 0 ?
Moduły O3 ok. 80 0 ?
Inne sterowania (np. trójfazowe) ok. 15 1 ?
Skrętek między urządzeniami a modułami AO ok. 200 221 ?
Włączniki ok. 420 0 ?
Kontraktronyok. 50 54 ?
Odbiorniki IR ok. 15 0 ?
Ogrzewanie (sterowane kratki) 20+* 0 ?
Czujniki temperatury ok. 300** 1 ?
Zasilanie ok. 20 1 ?
Podlewanie (elektrozawory) ok. 20 6 ?
Czujniki ruchu ok. 25 0 ?
Czujniki RFID ok. 40 0 ?
Czujniki odległości 5 0 ?
Czujniki dymu ok. 20 0 ?
Czujniki natężenia światła ok. 25 0 ?
Czujniki przepływu prądu ok. 15 0 ?
Czujniki przepływu gazu 1 0?
Czujniki przepływu wody ok.12 0 ?
Inne - np. stacja pogodowa ok. 5 0 ?

* jeśli rozdzielimy na osobne obwody to więcej niż 20

** Oprócz pomiaru w pomieszczeniach planowane są:
  • pomiar temperatury powietrza nadmuchiwanego (czyli tyle ile ogrzewania)
  • będą wkładane do każdego O? (tu naprawdę dużo)
  • w studzienkach (4)
  • ...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz